برای دریافت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید .

میراث فرهنگی غیرمادی (ناملموس) یونسکو

میراث فرهنگی غیرمادی (ناملموس) یونسکو مقدمه میراث فرهنگی غیرمادی به عنوان بخش مهمی از هویت فرهنگی جوامع و ملت‌ها، نقش کلیدی در تداوم و تقویت فرهنگ‌ها ایفا می‌کند. یونسکو (UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) با توجه به اهمیت این میراث، در سال ۲۰۰۳ کنوانسیونی برای حفظ میراث فرهنگی غیرمادی تصویب کرد. این […]