تضمین کیفیت خدمات

می توان گفت از مهم ترین جلساتی که یک فرد در طول زندگی خود در آن شرکت می کند، جلسات مشاوره و روانشناسی است. دکتر روانشناس پس از مراجعه درمانجو، به یکی از مهم ترین اشخاصی تبدیل می شود که انسان ها با او در ارتباط هستند. به همین جهت خیلی مهم است که کیفیت جلسات از هر لحاظی تامین و تضمین شود.
در آوای بهار شما عزیزان می توانید با مطالعه نظرات درمانجو های سابق از تضمین کیفیت خدمات مطمئن شوید و نقاط قوت مشاوران ما را بررسی کنید. همچنین در صورت عدم رضایت از جلسه ی مشاوره فورا آن را به پشتیبانان ما ارجاع دهید تا در سریع ترین زمان ممکن به مشکل شما رسیدگی شود.