تفاوت های زنان و مردان در رابطه جنسی

زنان و مردان به لحاظ فیزیولوژیکی و همچنین روانشناسی از یکدیگر متمایز هستند. این تفاوت آن ها مفهوم بد و خوب بودن را به ...

ادامه مطلب

ایجاد اشتیاق جنسی در زنان

سکس و رابطه جنسی: رابطه جنسی یا سکس زمانی بین دو نفر صورت می گیرد که بخواهند عشق عمیق بین خود را به یکدیگر ابراز کنند. اما سکس یک مقوله ی وا...

ادامه مطلب