آسترولوژی چیست ؟

آسترولوژی به عنوان یکی از کهن ترین و برجسته ترین علوم بشر، به تحقیق در خصوص حرکت و موقعیت نسبی اجرام آسمانی مانند خورشید و ماه، ستارگان، سیارات، اقمار و … و ارتباط معنوی و ماورایی آنها با انسان ها و اتفاقاتی که روی زمین می افتد، می پردازد.

ادامه مطلب

چارت تولد چیست؟

چارت تولد برای هر فردی مانند اثر انگشت او خاص و منحصر به فرد می باشد. چارت تولد در واقع شناسنامه ای برای روح افراد می باشد که توسط ستارگان و آسمان مشخص می شود. افراد می توانند به وسیله ی این چارت، از زندگی آینده ،  نحوه ی رفتار ، ازدواج و … آگاهی پیدا کنند.

ادامه مطلب