آسترولوژی چیست ؟

آسترولوژی به عنوان یکی از کهن ترین و برجسته ترین علوم بشر، به تحقیق در خصوص حرکت و موقعیت نسبی اجرام آسمانی مانند خورشید و ماه، ستارگان، سیارات، اقمار و … و ارتباط معنوی و ماورایی آنها با انسان ها و اتفاقاتی که روی زمین می افتد، می پردازد.

ادامه مطلب

اجرام آسمانی در آسترولوژی

آیا برای شما هم این سوال پیش آمده است که آسترولوژی یا اختر بینی چیست؟ چه کاربردی در زندگی دارد؟ در تشخیص آن از چه عناصری استفاده می شود؟ بر...

ادامه مطلب