ازدواج و لزوم مشاوره پیش از ازدواج

ازدواج از مهم ترین انتخابات زندگی یک فرد به شمار می رود. هر انسانی برای ورود به این مرحله مهم زندگی، باید پیش مهارت های لازم و مورد نیاز آن...

ادامه مطلب

در مواقع بحرانی چگونه بر اضطراب خود غلبه کنیم؟

تفاوت استرس و اضطراب: این دو کلمه را زمانی که احساسات منفی در ما شروع به حرکت می کنند به زبان می آوریم؛ اما این دو تفاوت هایی نیز با یکدیگر ...

ادامه مطلب

آسترولوژی چیست ؟

آسترولوژی به عنوان یکی از کهن ترین و برجسته ترین علوم بشر، به تحقیق در خصوص حرکت و موقعیت نسبی اجرام آسمانی مانند خورشید و ماه، ستارگان، سیارات، اقمار و … و ارتباط معنوی و ماورایی آنها با انسان ها و اتفاقاتی که روی زمین می افتد، می پردازد.

ادامه مطلب

اجرام آسمانی در آسترولوژی

آیا برای شما هم این سوال پیش آمده است که آسترولوژی یا اختر بینی چیست؟ چه کاربردی در زندگی دارد؟ در تشخیص آن از چه عناصری استفاده می شود؟ بر...

ادامه مطلب

عزت نفس، باوری حقیقی از معیار ارزشمندی شخصیت درونی

عزت نفس، باوری حقیقی از معیار ارزشمندی  شخصیت درونی عزت نفس تحت تأثیر دو مقوله مهم از عوامل بیرونی و باورهای درونی، قرار داشته و خود ر...

ادامه مطلب

چارت تولد چیست؟

چارت تولد برای هر فردی مانند اثر انگشت او خاص و منحصر به فرد می باشد. چارت تولد در واقع شناسنامه ای برای روح افراد می باشد که توسط ستارگان و آسمان مشخص می شود. افراد می توانند به وسیله ی این چارت، از زندگی آینده ،  نحوه ی رفتار ، ازدواج و … آگاهی پیدا کنند.

ادامه مطلب