آسترولوژی

چارت تولد چیست؟

چارت تولد چیست؟

چارت تولد برای هر فردی مانند اثر انگشت او خاص و منحصر به فرد می باشد. چارت تولد در واقع شناسنامه ای برای روح افراد می باشد که توسط ستارگان و آسمان مشخص می شود. افراد می توانند به وسیله ی این چارت، از زندگی آینده ،  نحوه ی رفتار ، ازدواج و … آگاهی پیدا کنند.

ستاره شناسی بر طبق موقعیت خورشید نسبت به زمین انجام می شود در صورتی که بسیاری از افراد گمان می کنند که این کار بر اساس محل قرار گیری سیارات در آسمان انجام می شود. هوروسکوپ و آسترولوژی علمی است که در پی یافتن ارتباط بین وقایع روی زمین و جرم های آسمانی می باشد و درواقع این اوامر را بررسی می کند.

در واقع افراد عقیده دارند که با توجه به اختیار و آزادی که افراد دارند باز هم این انرژی ها هستند که تصمیم گیری های افراد را تحت تاثیر قرار می دهند و به سوی خاصی می فرستند. در نتیجه می توان بیان کرد هر کس می تواند چارت تولد بر اساس ماه تولد و روز آن نشان ها و سیاره خاصی را داشته باشند و بر اساس آن ها کمی از صفات، ویژگی ها و حتی مسائل مربوط به کار، ازدواج و آینده ی خود آگاهی پیدا کنند.  چارت تولد می تواند برای بسیاری از افراد جذاب باشد.

چارت تولد در واقع به محل قرار گیری سیارات در زمان دقیق تولد فرد گفته می شود. در تهیه ی چارت تولد زمان دقیق تولد بسیار مهم می باشد زیرا سیارات همیشه در حال حرکت هستند.

چارت تولد 1

بررسی چارت تولد به وسیله ی سیاره ها و نشان ها

هر ماه تولد بر اساس تقویم های ایرانی، دارای نشان خاص و سیاره خاصی نیز می باشد. هرکدام از این نشان ها و سیاره ها معنا و مفهوم خاصی دارند که می توان بر اساس آن ها، ویژگی های  شخصیتی را برای هر فرد به دست آورد. در این قسمت ارتباط بین ماه های تقویم ایرانی و نشان و سیاره ها برای شما بازگو می کنیم تا بتوانید بر اساس آن ها چارت تولد خود را مشاهده کنید.

تقویم ایرانی نشان سیاره
تمام متولدین فروردین ماه قوچ یا اریس مریخ، بهرام یا مارس
تمام متولدین اردیبهشت ماه گاو نر یا تارس ناهید، زهره یا ونوس
تمام متولدین خرداد ماه دو قلو یا جمینای تیر، عطارد یا مرکوری
تمام متولدین تیر ماه خرچنگ یا کنسر ماه
تمام متولدین مرداد ماه شیر یا لئو خورشید
تمام متولدین شهریور ماه خوشه یا ویرگو مرکوری
تمام متولدین مهر ماه ترازو یا لیبرا ونوس
تمام متولدین آبان ماه عقرب یا اسکورپیو پلوتو و مارس
تمام متولدین آذر ماه کماندار یا سجیتریس مشتری یا ژوپیتر
تمام متولدین دی ماه بز یا کپریکورن کیوان، زحل یا سترن
تمام متولدین بهمن ماه دلو یا آکواریوس سترن و اورانوس
تمام متولدین اسفند ماه ماهی یا پایسیس ژوپیتر و نپتون

چارت تولد 2

ویژگی ها و صفات مربوط به هر نشان بر اساس کائنات

ویژگی های مخصوص هر نشان در چارت تولد به صورت زیر می باشد. بعد از مطالعه ی جدول بالا می توانید این مشخصات را در نظر بگیرید. نشان ها را می توان  بر اساس کائنات تقسیم بندی کرد.

آب

یکی از مهم ترین عناصر کائنات، آب می باشد که نشان های عقرب، ماهی و خرچنگ زیر مجموعه ی این عنصر در چارت تولد هستند. هر نشان صفات و ویژگی های مثبت و منفی دارد که باید با آن ها آشنا شوید.

صفات مثبت این نشان ها : مهربان، دلسوز، صلح آمیز، تخیلی، بسیار عاطفی، پرورش دهنده.

صفات منفی این نشان ها : بیش از اندازه حساس، انتقام گیرنده و کینه ای، افسرده، بسیار خجالتی و ترسو، زود باور و تاثیر پذیر.

خاک

یکی دیگر از عناصر کائنات، خاک می باشد. خوشه، بز، گاو نر جز نشان های زیر مجموعه ی عنصر خاک می باشند. از جمله صفات مثبت و منفی این نشان ها موارد زیر می باشد.

صفات مثبت این نشان ها : قابل اعتماد، بسیار سخت کوش، اهل کار کردن، دارای ثبات شخصیتی، بسیار واقع گرا و مولد، عاقل.

صفات منفی این نشان ها : بسیار محافظه کار، تغییر ناپذیر، بسیار لجباز، آهسته.

باد

باد از دیگر عناصر کائنات می باشد که ترازو، دو قلو، دلو از زیر مجموعه ی آن در چارت تولد می باشد. صفات مثبت و منفی این نشانه ها نیز شامل موارد زیر می باشند.

صفات مثبت این نشان ها : غیر وابسته، مستقل، دارای درک بالا، بسیار شجاع، دارای فن بیانی با مهارت، داشتن رابطه ی اجتماعی قوی.

صفات منفی این نشان ها : بیش فعال، کاملا بی احساس، انتزاعی، هیچ همدردی در وجود آن ها نیست.

آتش

آتش از دیگر عناصر کائنات است و شامل نشان های کماندار، قوچ و شیر در چارت تولد می شود. صفات و ویژگی های مثبت و منفی این نشان ها شامل موارد زیر می شود.

صفات مثبت این نشان ها : بسیار شجاع، با اعتماد به نفس بالا، بسیار رویایی، پر انرژی ، رو راست و ساده، الهام بخش، دارای رفتار گرم.

صفات منفی این نشان ها : بی پروا و بی فکر، نداشتن آینده نگری، بسیار خود خواه، تهاجمی و بی کله، بسیار حساس.

چارت تولد 3

ویژگی ها و صفات مربوط به سیاره ها در چارت تولد

هر ماه تولد سیاره ی مخصوص به خود را دارد . هر کدام از این سیاره ها  در چارت تولد نیز دارای ویژگی ها و صفات خاصی می باشند.  در این بخش صفات مرتبط با هر سیاره را در چارت تولد برای شما باز گو می کنیم.

ماه : نوسانات احساسی، مادر، پرستار.

ژوپیتر : دیدگاه آینده، تحصیلات بالا، دین، ارتباط با ملیت های دیگر، سفر های داخلی و خارجی، فلسفه.

خورشید : مقام، اعتماد به نفس بالا و غرور، زندگی خوب، هویت، پدر.

ساترن : محدودیت، قانون مداری، دیوار، مسئولیت پذیر.

اورانوس : تغییرات بسیار ناگهانی، آزادی خواه، نوآوری، مرتبط با تکنولوژی، بیدار گر، شورش گر، معجزه گر.

مارس : سمبل انرژی مردانه، پرخاشگر، متهاجم، جنگ جو، بسیار پر انرژی، بسیار زورگو.

پلوتو : حسود، سیاست مدار، بسیار سکسی، منتقم و انتقام گیرنده، تولد دوباره، مرگ، قدرت.

مرکوری : سفر های کوتاه، خرید و فروش، دارای مهارت ارتباطی، ذهن روزمره.

نپتون : روحانی، اعتیاد، هنر های تجسمی، توهم، رویایی.

ونوس : سمبل انرژی زنانه، عشق، هنر، ارزش های معنوی و مادی، پول.

چارت تولد 4

چارت تولد، شناسنامه دوم شماست!
کاربرد آسترولوژی چیست؟ چارت تولد و آسترولوژی در واقع به عنوان شناسنامه دوم شما محسوب می شود. به عبارت دیگر هر فرد با توجه به تاریخ تولدش، یک چارت تولد دارد که تنها و تنها متعلق به اوست. این چارت تولد شامل وضعیت آسمان و ستارگان در زمان تولد شماست که حاوی اطلاعات سودمندی می باشد. چارت تولد شما شامل وضعیت سیارات و ستارگان در روز و ساعت و دقیقه تولد شماست که بر اساس مقیاس جغرافیایی محل تولد تکمیل می شود. با استخراج و تحلیل این اطلاعات می توان به ویژگی های شخصیتی پی برد که می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد. تحلیل نقاط قوت و نقاط ضعف شما توسط بررسی این چارت می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری های شما باشد و در انتخاب شغل، همسر، مسیر تحصیلی و حل چالش های زندگی به شما کمک کند. یک ویژگی دیگری که آسترولوژی دارد این است که با توجه به بررسی و تحلیل چارت تولد دو نفر به طور مجزا می توان به این نتیجه رسید که آیا این دو فرد برای هم مناسب هستند یا نه. در واقع آسترولوژی هیچ گاه برای شما تصمیم نمی گیرد بلکه با تحلیل موقعیت سیارات و ستارگان به شما آگاهی می دهد تا در در تصمیم گیری ها آماده شوید.

نوشته های مرتبط